ทำระบบเว็บหนังออนไลน์ด้วย DJANGO:  นำข้อมูลหนังจากฐานข้อมูลมาแสดง โดย ทำเว็บไปกับคุณพ่อ
หมวดหมู่ การฝึกพัฒนาซอฟต์แวร์ | เขียนโดยคุณ ทำเว็บไปกับคุณพ่อ

ทำระบบเว็บหนังออนไลน์ด้วย DJANGO: นำข้อมูลหนังจากฐานข้อมูลมาแสดง

โพสต์เมื่อ 9 เดือน, 2 สัปดาห์ ago | มีผู้อ่านทั้งหมด 469 คน

บทความอื่นๆ ของ ทำเว็บไปกับคุณพ่อ


     หลังจากที่บทความก่อน ทำระบบเว็บหนังออนไลน์ด้วย DJANGO: เตรียมข้อมูลหนังมาแสดงหน้าเว็บ กันไปแล้ว เราจะเห็นว่าในไฟล์ views.py ของเรานั้น มีการกำหนดให้ส่งค่า movie กลับมาในขณะที่เราเรียกหน้า HTML ของเราด้วย จากในคำสั่ง return render(request, 'frontend/index.html', {'movie':movie}) นั่นเองครับ


รับค่ามาแล้วทำอย่างไรต่อ 

     จากที่เรามีค่า movie ส่งกลับมาแล้ว ให้เรากลับไปที่ไฟล์ index.html ของเราในโฟลเดอร์ movie/templates/frontend ครับ และทำการเพิ่มคำว่า {{ movie}} ลงไปก็ในบริเวณส่วนของ Movie Plus+ Hotstars ตามตัวอย่างดังนี้

 <div class="container mt-2">
        <h3 class="text-center"> Movie Plus+ Hot stars {{movie}} </h3>
    </div>
    <!-- Startslide-->